Intern kommunikation

I dag befinder virksomheder sig konstant i en eller anden form for transformationsproces, og behovskurven for intern kommunikation er derfor opadgående. Når arbejdsprocesser, kulturen, selvopfattelsen, forretningsmodellerne, kunderejsen og meget mere forandrer sig, er konsistent kommunikation til medarbejderne afgørende for succes.

Blandt de værktøjer, jeg tilbyder inden for intern kommunikation, er:

  • Tone at the top: Ledelses- og værdikommunikation
  • Nyhedsbreve til medarbejdere
  • Interne budskabsdokumenter
  • Manuskript til video