Strategi og fremdrift

Mål, strategi og valide budskaber er fundamentet for al god virksomhedskommunikation. Derfor skal kommunikationsplatformen og aktivitetsplanen på plads som det første.

Jeg tilbyder en 360 graders strategiworkshop, som skaber det rette afsæt for kommunikationsindsatsen. Hvad ønsker I helt nøjagtigt at opnå med kommunikation? Hvilken indsats kræver det? Hvilke aktiviteter understøtter målene? Og hvordan fører vi dem ud i livet?

Jeg udformer strategien, sætter scenen for de kreative idéer og fører selv pennen, når aktiviteterne skal eksekveres. Det skaber et effektivt flow og sikrer, at aktiviteter ikke tabes mellem to stole.

På workshoppen diskuterer vi:
·      Mediebilledet i dag og ændrede nyhedskriterier
·      Kommunikationsmål, indsatsområder, målgrupper og kanaler
·      SWOT
·      Budskaber med substans og legitimitet
·      Tone of voice i kommunikationen
·      Medievalg

Resultatet af workshoppen er en kortfattet og eksekverbar kommunikationsstrategi.

Når de strategiske streger er ridset op og godkendt, følger en aktivitetsplan med klare action points og deadlines. Planen indeholder en beskrivelse af hver aktivitet, kanaler/medier og status. Planen er dynamisk og ændrer sig sandsynligvis i forløbet. Men den er et velfungerende, transparent værktøj, som skaber overblik, systematik og fremdrift.