Content til alle kanaler

Content er modtagerorienteret indhold, som har til formål at tiltrække og engagere nuværende og potentielle målgrupper. Content skal skabe værdi, uanset hvilke kanaler det publiceres på. Derfor er vidensniveauet højt.

Sociale medier

Hvad skal kommunikeres via sociale medier – og hvornår? Brug sociale medier strategisk og få hjælp til budskaber, tekster, samt administration af de sociale medier.