Strategi og fremdrift

Skab det rette afsæt for kommunikationsindsatsen med en 360 graders strategiworkshop og få hjælp til at sikre fremdrift i de konkrete aktiviteter.