Thought leadership

Thought leaders er visionære eksperter inden for deres felt. De skal derfor være i stand til at inspirere og forklare det komplekse på en forståelig og appetitlig måde.

Strategi og fremdrift

Skab det rette afsæt for kommunikationsindsatsen med en 360 graders strategiworkshop og få hjælp til at sikre fremdrift i de konkrete aktiviteter.

Content til alle kanaler

Content er modtagerorienteret indhold, som har til formål at tiltrække og engagere nuværende og potentielle målgrupper. Content skal skabe værdi, uanset hvilke kanaler det publiceres på. Derfor er vidensniveauet højt.

PR og journalistik

Hvad kunne være en relevant, legitim journalistisk vinkel på en virksomhedsafsendt historie? Kan man sætte ny dagsorden inden for et emne? Eller kan man bidrage med en anderledes vinkel på et emne, som optager medierne netop nu?

Sociale medier

Hvad skal kommunikeres via sociale medier – og hvornår? Brug sociale medier strategisk og få hjælp til budskaber, tekster, samt administration af de sociale medier.

Intern kommunikation

I dag befinder virksomheder sig konstant i en eller anden form for transformationsproces, hvilket kræver konsistent kommunikation til medarbejderne.